pálenice - sad Pěstitelská pálenice Pálenice - strom

Nabízené služby

Nabízené služby naší pálenice

 

  • bezplatné poradenství a změření obsahu cukru v kvasu pomocí refraktometru a doporučení termínu vypálení změřeného kvasu.
  • ředění destilátu vlastní demineralizovanou vodou
  • zestaření, odplynění a zjemnění čerstvého destilátu pomocí ultrazvuku

 

 

Celní správa sleduje velmi pečlivě pěstitelské pálení a upozorňujeme zákazníky, že za překročení povoleného množství vypáleného destilátu budete celním úřadem předvoláni k objasnění a množství destilátu nad stanovený limit Vám bude celním úřadem dodaněn spolu s pokutou.

POZOR - Veškerá produkce lihu je zatížena spotřební daní, která je od 1. 1. 2020   162,- Kč, toto zvýhodnění je omezeno produkcí max. 30 l obsolutního alkoholu (tj. např. 60l 50% pálenky) na domácnost - tj. stejné číslo popisné.

Tyto údaje se týkají vždy jedné sezóny, tj. období od 1.7. do 30.6. následujícího roku.

Copyright © 2019 palenice.javor-st.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign